Ráhpanáigit Máŋebarggai ja duorastagai: 14.00-19.00 gaskavahkui ja bearjadagaid: 10.00-14.00 Åpningstid på biblioteket: tirsdag og torsdag fra kl. 14.00-19.00. onsdag og fredag fra kl. 10.00-14.00, Mail: bibliotek@tana.kommune.no https://www.tanabibliotek.no Tlf.: 46400315/46400390/46400316:

   
Om oss
Huskelisten er tom

Deanu Girjerájus/Tana Bibliotek
Birasvisti/Miljøbygget
Rådhusveien
9845 Tana

Tlf:  46400315   Biblioteksjefen: 46400316

E-post:      bibliotek@tana.kommune.no

UTLÅNSREGLEMENT FOR DEANU GIRJERÁJUS/TANA BIBLIOTEK

Alle kan benytte biblioteket og all utlån er gratis.

Lånekort
For å låne må du ha med lånekort. Det er gratis å bli registrert som låner. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr 20,-. Meld fra om endring av navn/adresse/e-post/telefonnummer.

Lånetider
Utstyr:                                1 uke eller etter avtale
Video/DVD og Tidsskrifter:    1 uke
Språkkurs:                          3 måneder
Bøker og øvrig:                   1 måned

Fornyelse av lån
Lån kan fornyes inntil 3 ganger hvis ingen står på venteliste. Lån kan fornyes pr telefon og mail.

Reservering
Vi kan reservere hvis noe er utlånt. Reservering er gratis. Du vil få beskjed pr telefon eller e-post når det reserverte materiale kan hentes. Dersom du vil reservere utsyr til en bestemt dato så må du skrive det i meldingsfeltet når du reserverer.

Påminelse:
1Du får påminnelse på mail eller tlf når innleveringsfristen nærmer seg. Dette koster ingenting.

Purring

Materiell som ikke er levert innen lånefristen, blir purret. Purregebyret er kr 50,-. Purregebyret betales i biblioteket. Gebyret må betales selv om lånet blir levert etter at purring er utsendt. Det er utsending av purringen det tas betalt for.
Det er ingen purregebyr på barn. Derimot er det erstatningskrav dersom lånet ikke leveres inn.

Erstatning
Dersom biblioteket ikke mottar materialet etter 2 purringer, anses det som tapt, og må erstattes. Det sendes regning for lånt materiale pluss omkostninger.

Takster for tapt eller ødelagt materiale (spesielt verdifullt materiale blir vurdert særskilt):

BØKER:                                        Faktisk pris eller Kr.   300 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
CD-ER/DVD-ER:                        Faktisk pris eller  KR.   300 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
LYDBØKER:                                Faktisk pris eller  KR.   400 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
SPRÅKKURS:                              Faktisk pris eller  KR.   1500 (der faktisk pris ikke er oppgitt)
TIDSSKRIFTER:                                                          KR.   100
UTSTYR:                                       Faktisk pris eller resparasjonskostnader
      

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

Elektroniske tjenester
Det er gratis å bruke PC-ene på biblioteket.

Kopimaskin
Pris pr utskrift/kopi: kr 10,-